Fiscaal en Juridisch Adviesbureau

Gratis in beroep tegen WOZ-waarde!

 

Helaas zien wij dat WOZ-bezwaarschriften soms ten onrechte ongegrond worden verklaard. Met enige regelmaat komt het voor dat de door de gemeente opgestelde uitspraak niet of onvoldoende is gemotiveerd. Dit gebeurt wanneer gebruik wordt gemaakt van standaard tekstblokken of omdat te weinig tijd wordt genomen voor de afhandeling van uw bezwaarschrift. Daarnaast zien wij dat gemeenten oneigenlijke argumenten gebruiken om de door hun vastgestelde waarde te verdedigen.

 


Beroep aantekenen loont.


Heeft u zelf een bezwaarschrift geschreven en kunt u zich niet vinden in de uitspraak op bezwaar, dan kunt u uw zaak gratis aan ons voorleggen.  Door onze ervaring kunnen wij een goede inschatting maken of het zinvol is uw WOZ-waarde voor te leggen aan een onafhankelijke rechter. Indien wij menen dat de WOZ-waarde te hoog is, tekenen wij voor u kosteloos beroep aan bij de Rechtbank. Wij gaan voor u naar de rechter als dat nodig is, maar proberen eerst de waarde te verlagen middels een schikking.

 

In 2015 leidde  96 % van de beroepszaken tot een verlaging van de WOZ-waarde.


Indien u uw uitspraak op bezwaar kosteloos wil laten beoordelen door een WOZ-gediplomeerd jurist verzoek ik u contact met ons op te nemen.